Gits Dosai Mix (500 gm) $2.49

Gits Dahi Vada Mix (200 gm) $1.49

Gits Upma Mix (200 gm) $1.49

Gits Uttappam Mix (200 gm) $1.49

Gits Dal Vada Mix (200 gm) $1.49

Gits Khaman Dhokla Mix (180 gm) $1.29

Gits Sambhar Mix (100 gm) $1.29

Gits Rava Idli Mix (200 gm) $1.29

© 2019All rights reserved

11111